Real Estate Case Day 2012

Opis projektu

Okres projektu: 29 lutego 2012

Czwarta edycja RECD 2012 odbędzie się w środę, 29 lutego 2012 w sali 3c w budynku C.

Zapisy są przyjmowane na skniin.recd2012@gmail.com. Serdecznie zapraszamy!


Harmonogram warsztatów

29 lutego 2012

10:00 – 11:30 Rynek powierzchni magazynowych
CBRE

11:30 – 13:00 Inwestycje hotelowe
Colliers

13:00 – 13:30 Przerwa

13:30 – 15:00 Ocena projektów inwestycyjnych
PwC

Informacje powiązane