International Real Estate Challenge 2016

Opis projektu

Zakład Miasta Innowacyjnego Szkoły  Głównej Handlowej wraz z Cushman & Wakefield, wiodącą na świecie firmą doradczą w dziedzinie nieruchomości oraz jedynym sponsorem w Polsce programu edukacyjnego International Real Estate Challenge (IREC) już po raz dziewiąty zapraszają studentów do kolejnej edycji tego programu.

Projekt edukacyjny International Real Estate Challenge (IREC) jest oparty na zasadzie współpracy grup studentów z różnych uczelni europejskich i amerykańskich, gdzie wykładane są zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości, inwestowaniem w nieruchomości, zarządzaniem nieruchomościami, planowaniem przestrzennym oraz architekturą.

Studenci, podzieleni na kilkuosobowe, międzynarodowe grupy tworzą fikcyjne firmy konsultingowe. Ich celem jest wskazanie dla swojego klienta, międzynarodowej firmy, optymalnej lokalizacji nowej siedziby konkurując z ofertami przygotowanymi przez inne firmy.

Rekrutacja

Proces rekrutacji do programu ma dwa etapy. Rozpoczyna się w Szkole Głównej Handlowej i odbywa się na podstawie zgłoszeń nadesłanych na wskazany poniżej adres mailowy a kończy rozmową kwalifikacyjną prowadzoną przy udziale przedstawicieli firmy Cushman & Wakefield.

Spośród nadesłanych zgłoszeń w tegorocznym projekcie wyłonionych zostanie czworo studentów SGH, na podstawie przesłanych (w języku angielskim) CV, listu motywacyjnego – odpowiadającego na pytanie – dlaczego chcę wziąć udział w konkursie IREC oraz rozwiązania dwóch zadań (w języku angielskim):

ZADANIE 1. Znajdź i przedstaw argumenty których użyłbyś/użyłabyś do przekonania międzynarodowej firmy działającej na rynku europejskim i planującej ekspansję na rynku Polskim do wyboru Warszawy jako lokalizacji krajowego biura. Przedstaw jak najwięcej argumentów tak aby możliwa do uchwycenia była logika wywodu.

ZADANIE 2. Wciel się w rolę pracownika firmy doradczej, której klientem jest hiszpańska firma zajmująca się usługami B2B, która planuje otwarcie jednego z biur świadczących takie usługi w Polsce. W tym celu, firma ta poszukuje odpowiedniej powierzchni biurowej, o wielkości około 2.000 m2, która będzie dostępna w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Pod uwagę brane są jedynie lokalizacje w Warszawie. Bardzo istotny jest ograniczony koszt wynajęcia. W oparciu o analizę lokalnego rynku powierzchni biurowej, przygotuj propozycję trzech lokalizacji (konkretny budynek) oraz przedstaw rekomendację dotyczącą wyboru oraz jej uzasadnienie.

Odpowiedzi na oba pytania należy przesłać w formie eseju na dwie strony A4 (łącznie max 7.000 znaków wliczając spacje) lub w formie prezentacji w programie Power-point na adres e-mail: IREC2015@gmail.com do końca dnia 13 listopada 2015 r.

Przebieg projektu

Po zakwalifikowaniu do udziału w programie, studenci reprezentujący SGH zostaną włączeni do międzynarodowych zespołów, które będą gromadzić informacje niezbędne do rozwiązanie studium przypadku.

Realizacja całego projektu oraz jego zamknięcie następuje podczas 2-tygodniowej sesji wyjazdowej, która w styczniu 2016 roku odbędzie się w Berlinie (w dniach 3 – 13 stycznia), gdzie całość dzielona jest na szczegółowe etapy.

W I etapie studenci w międzynarodowych grupach analizują potrzeby swojego klienta i przygotowują zestaw kryteriów, którymi będą się kierować w celu wskazania swojej rekomendacji.

Etap II obejmuje wizytę w przydzielonym każdej z grup mieście w jednym z krajów europejskich. W trakcie wizyty uczestnicy przeprowadzają inspekcje potencjalnych nieruchomości w pod opieką profesjonalistów działających na lokalnym rynku. Zbierają także dane rynkowe i na tej podstawie przygotowują analizę nieruchomości i własną rekomendację.

Etap III obejmuje przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz następnie wspólne zaprezentowanie wyników analizy przed gronem ludzi nauki i profesjonalistów rynku nieruchomości.

Wszystkie prace, dyskusje i opracowywane materiały są dokonywane w języku angielskim.

Sponsor

Firma Cushman & Wakefield, jako sponsor programu, zapewnia studentom SGH zakwalifikowanym do finału, finansowe wsparcie w zakresie obejmującym przejazdy, przeloty i zakwaterowanie oraz w pewnym zakresie wyżywienie w trakcie pobytu za granicą. Cushman & Wakefield zapewnia także opiekę merytoryczną m.in. dostęp do raportów o rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i w Europie. Cushman & Wakefield wspiera program także swoją wiedzą ekspercką podczas wizytacji przez grupę gości z zagranicy wybranych nieruchomości w Warszawie.

Informacje powiązane