Zarząd w roku akademickim 2018/2019
Prezes Zarządu

Klaudia Pasierb

+48 792 738 495

Wiceprezes ds. relacji zewnętrznych

Ernest Michota

+48 536 004 414

Wiceprezes ds. organizacyjnych

Marta Kupisz

+48 503 007 103

Adres Koła Naukowego

SKN Inwestycji i Nieruchomości

Zakład Miasta Innowacyjnego

ul. Madalińskiego 6/8
Budynek M, pokój 116
02-554 Warszawa