Zarząd w roku akademickim 2017/2018
Prezes Zarządu

Maciej Dąbrowski

+48 724 082 042

maciej.piotr.dabrowski@gmail.com

Wiceprezes ds. relacji zewnętrznych

Bartosz Ciechanowski

+48 798 528 179

tmontanabc@gmail.com

Wiceprezes ds. HR i administracji

Michał Maciejewski

+48 691 580 715

mmaciejewski995@gmail.com

Wiceprezes ds. relacji zewnętrznych

Anna Rybus

+48 505 096 240

ania.rybus@wp.pl

Adres Koła Naukowego

SKN Inwestycji i Nieruchomości

Zakład Miasta Innowacyjnego

ul. Madalińskiego 6/8
Budynek M, pokój 116
02-554 Warszawa