Aktualności

24 października 2016

International Real Estate Challenge – kolejna edycja!

14938107_682019938632211_7125444574650802516_n

Katedra Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej wraz z Cushman & Wakefield, wiodącą na świecie firmą doradczą w dziedzinie nieruchomości oraz jedynym sponsorem w Polsce programu edukacyjnego International Real Estate Challenge (IREC) już po raz kolejny zapraszają studentów SGH do XIII edycji programu.

Projekt edukacyjny International Real Estate Challenge (IREC) jest oparty na zasadzie współpracy grup studentów z różnych uczelni europejskich i amerykańskich, gdzie wykładane są zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości, inwestowaniem w nieruchomości, zarządzaniem nieruchomościami, planowaniem przestrzennym oraz architekturą.
Studenci, podzieleni na kilkuosobowe, międzynarodowe grupy tworzą fikcyjne firmy konsultingowe. Ich celem jest wskazanie dla swojego klienta, międzynarodowej firmy, optymalnej lokalizacji nowej siedziby konkurując z ofertami przygotowanymi przez inne firmy.

Przebieg projektu
Po zakwalifikowaniu do udziału w programie, studenci reprezentujący SGH zostaną włączeni do międzynarodowych zespołów, które będą gromadzić informacje niezbędne do rozwiązanie studium przypadku.
Realizacja całego projektu oraz jego zamknięcie następuje podczas 2-tygodniowej sesji wyjazdowej, która w styczniu 2017 roku odbędzie się w Berlinie (w dniach 6 – 17 stycznia), gdzie całość dzielona jest na szczegółowe etapy.

W I etapie studenci w międzynarodowych grupach analizują potrzeby swojego klienta i przygotowują zestaw kryteriów, którymi będą się kierować w celu wskazania swojej rekomendacji.

Etap II obejmuje wizytę w przydzielonym każdej z grup mieście w jednym z krajów europejskich. W trakcie wizyty uczestnicy przeprowadzają inspekcje potencjalnych nieruchomości w pod opieką profesjonalistów działających na lokalnym rynku. Zbierają także dane rynkowe i na tej podstawie przygotowują analizę nieruchomości i własną rekomendację.

Etap III obejmuje przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz następnie wspólne zaprezentowanie wyników analizy przed gronem ludzi nauki i profesjonalistów rynku nieruchomości.
Wszystkie prace, dyskusje i opracowywane materiały są dokonywane w języku angielskim.


Rekrutacja uczestników programu
Proces rekrutacji do programu ma dwa etapy. Rozpoczyna się w Szkole Głównej Handlowej i odbywa się na podstawie zgłoszeń nadesłanych na wskazany poniżej adres mailowy a kończy rozmową kwalifikacyjną prowadzoną przy udziale przedstawicieli firmy Cushman & Wakefield.

Spośród nadesłanych zgłoszeń w tegorocznym projekcie wyłonionych zostanie czworo studentów SGH, na podstawie przesłanych (w języku angielskim) CV, listu motywacyjnego – odpowiadającego na pytanie – dlaczego chcę wziąć udział w konkursie IREC oraz rozwiązania dwóch zadań (w języku angielskim):

ZADANIE 1.
Znajdź i przedstaw argumenty, których użyłbyś/użyłabyś do przekonania międzynarodowej firmy działającej na rynku europejskim i planującej przeniesienie części swojej działalności do Polski do wyboru Warszawy (a nie innego miasta w Polsce) jako lokalizacji krajowego biura. Firma prowadzi działalność na rynku finansowym, głównym motywem relokacji części swoich departamentów są finanse. Przedstaw jak najwięcej argumentów tak aby możliwa do uchwycenia była logika wywodu.

ZADANIE 2.
Wciel się w rolę pracownika firmy doradczej, której klientem jest niemiecka firma zajmująca się usługami B2B w sektorze finansowym, która planuje otwarcie jednego z biur świadczących takie usługi w Polsce. W tym celu, firma ta poszukuje odpowiedniej powierzchni biurowej, o wielkości około 3.000 m2, która będzie dostępna w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Pod uwagę brane są jedynie lokalizacje w Warszawie. Kluczowe aspekty to rozsądna cena i dobra dostępność komunikacyjna budynku. W oparciu o analizę lokalnego rynku powierzchni biurowej, przygotuj propozycję trzech lokalizacji (konkretny budynek) oraz przedstaw rekomendacje dotyczące wyboru oraz jej uzasadnienie.

Odpowiedzi na oba pytania należy przesłać w formie eseju na dwie strony A4 (łącznie max 7.000 znaków wliczając spacje) lub w formie prezentacji w programie Power-point na adres e-mail:

IREC.POLSKA@gmail.com do końca dnia 20 listopada 2016 r.

W następnym etapie Szkoła Główna Handlowa i firma Cushman & Wakefield do dnia 22 listopada 2016 r. powiadomią telefonicznie wybranych studentów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się ww siedzibie firmy Cushman & Wakefield, w budynku Metropolitan przy placu Piłsudskiego 1.

Przy analizie nadesłanych aplikacji pod uwagę brane są przede wszystkim:
• odpowiedzi na powyższe pytania;
• znajomość języka angielskiego;
• działalność dodatkowa związana z nieruchomościami,
• rozmowa kwalifikacyjna

Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia !

Bez kategorii
About SKNIiN